Σκέψου

Σκέψου

«Κοινωνική προεδρία» σχεδιάζει η Πορτογαλία

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Η αναζωογόνηση του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου θα αποτελέσει μια από τις προτεραιότητες της κεντροαριστερής κυβέρνησης στη Λισαβόνα, που αναλαμβάνει την προεδρία της ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου.

H Πορτογαλία φιλοδοξεί να τοποθετήσει το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης στο επίκεντρο του εξαμήνου της στο τιμόνι της ΕΕ τον επόμενο χρόνο, δίνοντας μια νέα ώθηση στην κοινωνική ατζέντα και διοργανώνοντας μια ανάλογη σύνοδο κορυφής, που θα πραγματοποιηθεί στο Πόρτο τον ερχόμενο Μάιο. «Η Προεδρία θα στοχεύσει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και της εμπιστοσύνης των πολιτών στο ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο, προωθώντας μια Ένωση βασισμένη στις κοινές αξίες αλληλεγγύης, σύγκλισης και συνοχής», αναφέρεται σε έγγραφο, που περιέχει τις προτεραιότητες για την πορτογαλική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και το οποίο κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες στις Βρυξέλλες.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας δεσμεύεται ότι θα επικεντρωθεί σε πέντε μεγάλους θεματικούς τομείς: ανθεκτική Ευρώπη, κοινωνική Ευρώπη, πράσινη Ευρώπη, ψηφιακή Ευρώπη, παγκόσμια Ευρώπη. Η κοινωνική ατζέντα θα βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ως ο κύριος πυλώνας της ευρωπαϊκής απάντησης στην πανδημία COVID-19. «Πρέπει να τοποθετήσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο στο επίκεντρο της ατζέντας της ΕΕ, καθώς η σημασία του υπογραμμίστηκε περαιτέρω από την πανδημία και τις τρομερές συνέπειές της για την επιβίωση των ανθρώπων», αναφέρει το σχετικό κείμενο που έφτασε στα χέρια δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Για το σκοπό αυτό, η Πορτογαλία θα φιλοξενήσει μια διάσκεψη κορυφής στο Πόρτο στις 7-8 Μαΐου για να δώσει νέα ώθηση στην ενίσχυση του αποκαλούμενου ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που δημιουργήθηκε το 2017. Η συνάντηση αυτή θα πρέπει επίσης να τονίσει τον κεντρικό ρόλο του κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη και την προσαρμογή στις κλιματικές, ψηφιακές και δημογραφικές προκλήσεις της εποχής. Η πορτογαλική κυβέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει επίσης ζητήματα, όπως η ισότητα των φύλων και η καταπολέμηση των διακρίσεων, καθώς και οι πολιτικές για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας ταυτόχρονα προσοχή στην προστασία πιο ευάλωτων ομάδων. Επιπλέον, η Λισαβόνα θα προωθήσει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της υγείας, για να αυξήσει την ανταπόκριση των κρατών μελών στις απειλές για την υγεία και να διασφαλίσει την ταχεία και δίκαιη διανομή του εμβολίου κατά του κορονωϊού στην ΕΕ και πέραν αυτής.

Η χώρα της Ιβηρικής θα πρέπει επίσης να επιβλέψει την έναρξη της εφαρμογής του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, του επταετούς προϋπολογισμού της ΕΕ και του ταμείου ανάκαμψης, συνολικού ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ, αν και όταν αυτά γίνει εφικτό να εγκριθούν. Αυτός ο τεράστιος όγκος πόρων είναι σχεδιασμένος για να χρηματοδοτήσει τους ψηφιακούς και πράσινους μετασχηματισμούς, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα των προτεραιοτήτων μαζί με τη στρατηγική αυτονομία. «Θα συνεχίσουμε να υπερασπίζουμε τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης με βάση μια δυναμική βιομηχανική στρατηγική, προωθώντας τις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας και δίνοντας προσοχή στην ευρωστία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, τη δέσμευση για καινοτομία και τη διασφάλιση της πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά σε δίκαιη βάση με σεβασμό των αξιών της Ένωσης», αναφέρει το έγγραφο από τη Λισαβόνα.

Ένα ακανθώδες ζήτημα για την επόμενη Προεδρία, το οποίο παραμένει ουσιαστικά άλυτα επί χρόνια θα είναι η μεταναστευτική μεταρρύθμιση. Η πρόσφατη πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έπεισε λίγες χώρες και οι κυβερνήσεις παραμένουν διχασμένες, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος των προσφύγων και των μεταναστών. Η Πορτογαλία δήλωσε ότι θα επιδιώξει μια «ευρωπαϊκή, ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση, που θα αντικατοπτρίζει ένα ισορροπημένο όραμα μεταξύ της πρόληψης της παράνομης μετανάστευσης, της προώθησης βιώσιμων διαύλων νόμιμης μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών». Στο εξωτερικό μέτωπο, η Λισαβόνα δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στη μελλοντική σχέση της ΕΕ με το Ηνωμένο Βασίλειο, του οποίου η μεταβατική περίοδος στη σχέση με την ΕΕ μετά το Brexit λήγει στα τέλη του 2020, με στόχο τη δημιουργία μιας «ολοκληρωμένης, δίκαιης και ισορροπημένης εταιρικής σχέσης». Η Αφρική θα είναι επίσης στην κορυφή της ατζέντας, δεδομένης της «κεντρικής σημασίας» της γειτονικής ηπείρου σε διάφορους τομείς, από τη μετανάστευση και την ασφάλεια, έως το εμπόριο και την οικονομική συνεργασία.

Δείτε επίσης :

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email