ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.rosa.gr αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του www.rosa.gr, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. 

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.rosa.gr οφείλει να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές, ενώ η εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων του δικτυακού τόπου ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.  Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης του www.rosa.gr οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή την χρήση που θα πραγματοποιήσει και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς, ενώ ο Διαδικτυακός Τόπος δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω της χρησιμοποίησης του.

Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του www.rosa.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του www.rosa.gr και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Προϋπόθεση για την αποθήκευση για προσωπική χρήση αποτελεί η σαφής αναφορά της προέλευσης του περιεχομένου. Απαγορεύεται ρητά  η εμπορική χρήση περιεχομένου τηου Διαδικτυακού Τόπου και η απαλοιφή της ένδειξης προέλευσή του από τον παρόντα δικτυακό τόπο.

Ευθύνη Επισκέπτη

Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται από κακή ή αθέμιτη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου.

Links προς άλλα sites

Ο Διαδικτυακός Τόπος δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή διαφημιστικών banners, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων για την αιτία αυτή. 

Ο Διαδικτυακός Τόπος χρησιμοποιεί cookies για την μέτρηση της επισκεψιμότητάς του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για λόγους marketing/απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Προσωπικά Δεδομένα

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies ο χρήστης καλείται να ανατρέξει στην Πολιτική Απορρήτου.  Ο Διαδικτυακός τόπος www.rosa.gr τηρεί όλες οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 216/679 και η διαχείριση/προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).